Rutten ritad…

Måste säga att Garmin fortsätter att imponera. Så mycket att man släpper noggrannheten över höjdskillnader som den inte helt klarar med. På Garmin Connect hemsidan kan man rita upp egna banor, tyvärr bara som en sport, men ack med hjälp av tidigare rutter något gjort, eller efter kartor från Google eller Here. Riktigt smutt för … Mer Rutten ritad…